| Тел/факс: +375-17-3933492 | Моб. +375-29-6679487 | e-mail: makasia@tut.by

  

   Св-во №100301436 от 04.05.2000 г.

   выдано Заводским РИК г. Минска.

 

 

Лицензия №10871 от 12.06.2000 г.  

выдана МГИК г. Минска  

 

 

 

 

 

 

Решетки

 

DOSPEL

  

 

 

 

KR Ø100/Ø125, Ø150

 

 

 

KRZ Ø100/Ø125, Ø150

 

 

 

 

KRO Ø100, Ø125, Ø150

 

 

 

D/14 OW

 

 

 

D/15 WR

 

 

 

KMZ Ø100, Ø125, Ø135

 

 

 

DL / 90x240RW

DL / 90x240Z

 

 

 

DL / 140x210RW

DL / 140x210Z

 

 

 

DL / 135RW, 165RW

DL / 135Z, 165Z

 

 

 

D/ 220x120W

 

 

 

D/ 430x110RW

 

 

 

D/ 140W, 195W, 235W

D/ 150RW, 210RW, 250RW

 

 

 

KOS Ø100, Ø125, Ø150

 

 

 

KKS Ø100, Ø125, 135, Ø150, 165

 

 

 

D/AKP 150x200, 175x250

 

 

 

D/AKO Ø130

 

 

МИНСК 2000-2014